EGBG heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het 1272 adressen tellende adressenbestand van kunststichting Lokaal 01 uit Breda. Hiervoor heeft EGBG het adressenbestand onderverdeeld in 4 groepen: Kunstenaars, Pers, Muziekliefhebbers en Beeldende kunstliefhebbers.

Elk adres uit het bestand ontving in een tijdsbestek van 15 maanden drie verschillende poststukken die niet met elkaar in verband waren te brengen.
Elk poststuk riep op een geheel eigen manier op tot reactie:

 

zending 1: Een zeer ambtelijke uitziende kaart.
Deze kaart wees de geadresseerden erop dat ze zich in een voor hen onbekend adressenbestand bevonden. De mensen werden verzocht te reageren en de gegevens te controleren, op straffe van het doorgeven van de gegevens aan allerlei andere bestanden.

 

zending 2: Een rebus met een vaag karakter:

 

goede oplossing rebus bijzonder, groep 1, nr 11057629

 

zending 3: Een brief met een officieel karakter.

Met deze zending werden alle mensen uit het bestand geschreven. In deze brief (geschreven vanuit Gegevensbeheer o.v.) werd kenbaar gemaakt dat de betreffende persoon niet binnen bepaalde doelgroepen valt, onbetrouwbare gegevens genereert en/of op onjuiste wijze met zijn/haar persoonsgegevens omgaat.

Het verslag 'Gegevensbeheer o.v.' geeft, naast een indruk van deze poststukken, een uitgebreid inzicht in de manieren waarop de ontvangers op de poststukken hebben gereageerd. Met 5 tabellen, 76 afbeeldingen en maar liefst 86 grafieken verdeeld over 52 pagina's wordt het onderzoek nauwkeurig van alle kanten belicht.

U kunt dit document in uw bezit krijgen door f25,- over te maken op girorekening 6241328, t.a.v. EGBG-martijn engelbregt te Amsterdam o.v.v. Gegevensbeheer o.v. Vermeld duidelijk uw naam en adres.