Het vouwvel 'Een democratisch kunstwerk voor het KREMLIN' is een in full colour gedrukte uitslag van het onderzoek.

Het uitgevouwen formaat is A1 (59,5 x 84 cm). U kunt uw eigen exemplaar bestellen door minimaal f7,50 over te maken op girorekening 6241328, t.a.v. EGBG-martijn engelbregt te Amsterdam o.v.v. Democratie & Kunst. Vermeld duidelijk uw naam en adres.